Choose Skin

รายชื่อนักศึกษา ที่มีสถานะ "กำลังศึกษา"
รุ่นที่ จำนวนแรกเข้า จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ดูรายชื่อ
11 60 60
12 80 78
13 70 70
14 105 71
4 60 1
6 80 2
7 82 1
8 111 1
9 112 1

ข้อมูลจากระบบ MIS ณ วันที่ 04-10-2022