Choose Skin

รายชื่อนักศึกษา ที่มีสถานะ "กำลังศึกษา"
รุ่นที่ จำนวนแรกเข้า จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ดูรายชื่อ
10 112 100
11 60 60
12 80 78
13 70 68
4 60 1
6 80 2
7 82 1
8 111 1
9 112 1

ข้อมูลจากระบบ MIS ณ วันที่ 08-03-2021